School of Materials Science and Engineering Dalian University of Technology

分享到:
12
English Version

学院通知

当前位置: 首页>>学院通知>>正文

关于材料工程专业在职工程硕士研究生“限期答辩”或“超期取消学籍确认”的通知
2016-03-24 15:44     (点击: )

 

    请以下同学2016330日前登陆研究生管理信息系统确认“限期答辩”或“超期取消学籍”的通知。

 

学号

学生姓名

专业

确认事项

  41205001

毕常鑫

材料工程

限期答辩

41205002

卢思成

材料工程

限期答辩

41205003

修日爽

材料工程

限期答辩

41205004

周洁

材料工程

限期答辩

41205005

应利

材料工程

限期答辩

41205007

魏雪

材料工程

限期答辩

41205008

孔繁磊

材料工程

限期答辩

41205009

韩庆琚

材料工程

限期答辩

41205011

于长洪

材料工程

限期答辩

41205013

彭金龙

材料工程

限期答辩

41205014

潘江

材料工程

限期答辩

  41105001

李楠

材料工程

超期确认

41105004

田臻

材料工程

超期确认

41105006

孙英飞

材料工程

超期确认

 

 

 

                                             材料科学与工程学院

                                                 2016324

 

 

 

关闭窗口